Żurek INFOBroker

Sztuka wyszukiwania informacji

Brokerzy informacji

 • wyszukują i sprzedają informacje, dane i oferty (informacje o ofertach) na zlecenie klienta

 Sprawdź naszą ofertę 

 • to profesjonaliści zajmujący się wyszukiwaniem i opracowaniem informacji na zlecenie.
 • są wśród nich specjaliści od gospodarki, prawa, polityki, informatyki, edukacji, mediów i turystyki. Właśnie ta ostatnia specjalizacja jest najbliższa naszej firmie, choć podejmujemy się zleceń z wielu dziedzin.


Dlaczego infobrokerzy mogą pomóc?

 • bo wiedzą jak szukać – dysponują odpowiednimi narzędziami
 • bo wiedzą gdzie szukać informacji - mają dostęp do nieznanych Tobie źródeł
 • bo potrzebują mniej czasu niż Ty na dotarcie do właściwych danych
 • bo oszczędzają Twój cenny czas, który możesz przeznaczyć na obowiązki zawodowe lub przyjemności
 • bo mogą znać odpowiedź już w momencie zadania pytania
 • bo potrafią nauczyć jak poszukiwać, organizować i wykorzystywać pozyskane informacje.

Jeśli infobrokerstwo to sztuka to my jesteśmy sztukmistrzami.


Zasady walki, czyli etyka infobrokera

Brokerów informacji obowiązują zasady i standardy działalności opracowane w 1987 roku przez Stowarzyszenie Niezależnych Infobrokerów (The Association of Independent Information Professionals). To między innymi:

 • Utrzymywanie dobrego imienia zawodu poprzez uczciwość, kompetencje i zachowanie poufności
 • Przekazywanie klientom najaktualniejszej i najbardziej relewantnej (istotnej) w stosunku do zapytania odpowiedzi w ramach czasowych przez nich wyznaczonych
 • Pomoc klientom w rozumieniu wykorzystanych źródeł informacji
 • Przyjmowanie zleceń wyłącznie zgodnych z prawem i nie działających ze szkodą dla środowiska zawodowego infobrokerów
 • Dotrzymywanie klauzuli poufności
 • Poszanowanie praw autorskich oraz dotrzymywanie zasad umów licencyjnych i umów z klientami, a także informowanie klientów o zobowiązaniach i ograniczeniach wynikających z tych umów

Dzięki jakości i szybkości zdobytej informacji oszczędzasz swój czas i pieniądze.

Infobroker od kuchni

Każde zapytanie od potencjalnego klienta infobroker rozpatruje indywidualne z uwagi na to, że nie oferuje tzw. produktu gotowego.

Każde zamówienie jest realizowane z uwzględnieniem jego specyfiki i szczegółowych oczekiwań zleceniodawcy. Z tego też powodu w większości przypadków infobrokerzy nie dysponują gotowymi cennikami swoich usług.

Podobnie jest w naszym przypadku. Wyjątek stanowią konsultacje, szkolenia i usługi doradcze, z których cennikiem można się zapoznać. 

 Sprawdź cennik 

Jeśli zamówienie jest możliwe do zrealizowania infobroker wraz z klientem (zleceniodawcą) uzgadniają jego zakres, czas realizacji oraz cenę (wartość usługi).


Źródłami informacji infobrokerów są m.in.:

 • Internet (strony internwtowe, fora internetowe, listy dyskusyjne),
 • prasa (zwłaszcza elektroniczna),
 • telewizja i radio (w większości przypadków ich wydania elektroniczne i elektroniczne archiwa),
 • bazy danych,
 • książki i ebooki,
 • specjaliści i eksperci z różnych dziedzin (bardzo wysokie koszty usługi).

Zabrane i opracowane informacje dostarczane są zamawiającemu najczęściej w postaci raportu elektronicznego (pliki Worda, Excela, PDF) zawierającego elementy prezentacji, bazy danych i część opisową wraz z komentarzem.